OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2 / 2020 z dnia 24 lutego 2020 roku.

Miejsko – Gminny Ośrodek                                Kozienice, dnia 09.03.2020 r.
Pomocy Społecznej
w Kozienicach

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje,
że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko starszy referent – 1 etat
Ogłoszenie o naborze Nr 2/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
– pełny wymiar czasu pracy, wpłynęły:
4 oferty,
w tym:
3 oferty – nie spełniają wymogów formalnych.

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikował się następujący kandydat:

1. Majcher-Wójcik Aleksandra, zam. Kozienice

Rozmowa z w/w kandydatem i test kwalifikacyjny odbędzie sięw dniu 17 marca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice, pokój nr 9.

Przewodniczący Komisji
Konkursowej
mgr Ewa Wysocka

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1 / 2020 z dnia 24 lutego 2020 roku.

Miejsko – Gminny Ośrodek                                       Kozienice, dnia 09.03.2020 r.
Pomocy Społecznej
w Kozienicach

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko referenta w dziale Referatu Świadczeń Rodzinnych Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego  – pełny wymiar czasu,Ogłoszenie o naborze Nr 1/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. – 2 etaty, wpłynęło:
8  ofert,
w tym:
2 oferty –  nie spełniające wymogów formalnych.

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1. Kotlicka Małgorzata, zam. Kozienice

2. Kurzawa Sylwia, zam. Kozienice

3. Mąkosa Katarzyna, zam. Śmietanki

4. Piasek Dominika, zam. Stanisławów

5. Walacz Małgorzata, zam. Kozienice

6. Wierzbicki Rafał, zam. Zwoleń

Rozmowy z w/w kandydatami i test kwalifikacyjny odbędą  się w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 1000  w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice, pokój nr 9.

 Przewodniczący Komisji
Konkursowej
mgr  Ewa Wysocka

,,Opieka wytchnieniowa ”edycja 2020 – w Gminie Kozienice

 

,,Opieka wytchnieniowa ” edycja 2020 – w Gminie Kozienice

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planem wsparcia na 2020 rok, w którym przewidziana jest dalsza realizacja programu ,,Opieka wytchnieniowa”, zapraszamy osoby z terenu Gminy Kozienice, zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, w terminie do 20 lutego 2020 r.

Celem programu jest zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób niepełnosprawnych alternatywnej formy czasowej opieki.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

– dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

– dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 48/ 614-65-57, 48/614-67-62.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu ”Opieka wytchnieniowa”.