OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2 / 2020 z dnia 24 lutego 2020 roku.

Miejsko – Gminny Ośrodek                                Kozienice, dnia 09.03.2020 r.
Pomocy Społecznej
w Kozienicach

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje,
że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko starszy referent – 1 etat
Ogłoszenie o naborze Nr 2/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
– pełny wymiar czasu pracy, wpłynęły:
4 oferty,
w tym:
3 oferty – nie spełniają wymogów formalnych.

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikował się następujący kandydat:

1. Majcher-Wójcik Aleksandra, zam. Kozienice

Rozmowa z w/w kandydatem i test kwalifikacyjny odbędzie sięw dniu 17 marca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice, pokój nr 9.

Przewodniczący Komisji
Konkursowej
mgr Ewa Wysocka