OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1 / 2020 z dnia 24 lutego 2020 roku.

Miejsko – Gminny Ośrodek                                       Kozienice, dnia 09.03.2020 r.
Pomocy Społecznej
w Kozienicach

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko referenta w dziale Referatu Świadczeń Rodzinnych Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego  – pełny wymiar czasu,Ogłoszenie o naborze Nr 1/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. – 2 etaty, wpłynęło:
8  ofert,
w tym:
2 oferty –  nie spełniające wymogów formalnych.

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1. Kotlicka Małgorzata, zam. Kozienice

2. Kurzawa Sylwia, zam. Kozienice

3. Mąkosa Katarzyna, zam. Śmietanki

4. Piasek Dominika, zam. Stanisławów

5. Walacz Małgorzata, zam. Kozienice

6. Wierzbicki Rafał, zam. Zwoleń

Rozmowy z w/w kandydatami i test kwalifikacyjny odbędą  się w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 1000  w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice, pokój nr 9.

 Przewodniczący Komisji
Konkursowej
mgr  Ewa Wysocka