Ankieta w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy

ANKIETA potrzeb i oczekiwań

Szanowni Państwo:

W związku z planowanym projektem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozienicach prosimy o zainteresowanie się i wypełnienie poniższej ankiety.

W ostatnich czasach w coraz większej liczbie krajów zwiększa się liczba placówek świadczących pomoc na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kluczowe i wiodące w tej dziedzinie są warsztaty terapii zajęciowej oraz środowiskowe domy samopomocy. Środowiskowe domy samopomocy są miejscami, w których podopieczni – osoby niepełnosprawne intelektualnie lub wykazujące zaburzenia psychiczne uczą się samodzielnego funkcjonowania.

Z uwagi na bieżącą sytuacje wypełnioną ankietę prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną na adres kozienice@ops.pl

Ankieta jest anonimowa, a wszystkie informacje będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby utworzenia ŚDS.

Załącznik:

ANKIETA ŚDS

Ankieta została opracowana przez Pracowników Socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach