Informacja dla Oferentów dot. Spr. MGOPS.26.13.14

Sprostowanie do Zaproszenia do składania ofert (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro)

Znak sprawy MGOPS.26.13.14

Zamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach
ul. M.Skłodowskiej-Curie3,
26-900 Kozienice

1. W Ofercie cenowej- Cześć I na dostawę tonerów – Załącznik Nr 2a do Zaproszenia do składania ofert w kolumnie 4 “ilość”, punkt 12 – Toner HP 36A “R” wpisuje się – szt. 1

2. W Ofercie cenowej- Cześć I na dostawę tonerów – Załącznik Nr 2a do Zaproszenia do składania ofert w kolumnie 4 “ilość”, punkt 12 – Toner HP 12A “R” wpisuje się – szt. 1

3.  Usuwa się stary formularz: “Cześć I Oferty Cenowej” (Załącznik Nr 2a)

4.  Dodaje się nowy skorygowany formularz: “Cześć I Oferty Cenowej” (Załącznik Nr 2a)

Sporządziła: Ewa Wysocka

Informacja dla oferentów dot. Spr MGOPS.26.13.14

Kozienice, dnia 01.12.2014r.

–  wszyscy wykonawcy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Kozienicach udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w związku z prowadzonym Zaproszeniem do składania ofert na dostawę tonerów, tuszy, sprzętu biurowego, akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, Spr Nr MGOPS.26.13.14. Continue reading Informacja dla oferentów dot. Spr MGOPS.26.13.14