Zaproszenie do składania ofert Spr MGOPS.26.9.18

Kozienice, dnia 27.11.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.9.18

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży      z terenu gminy Kozienice w 2019r.

 

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych w ilości około 92 porcji dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem wakacji, ferii oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych; dla dzieci uczęszczających do n/w placówek oświatowych z terenu gminy Kozienice w 2019r. Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr MGOPS.26.9.18

Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.8.18

Kozienice, dnia 15.11.2018r.                              Spr. Nr: MGOPS.26.8.18

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na dostawę artykułów spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach w 2018r.

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na części:

CZĘŚĆ I: „Dostawa pieczywa”

CZĘŚĆ II: „Dostawa świeżych warzyw oraz kiszonek”

CZĘŚĆ III: „Dostawa mięsa, przetworów mięsnych i drobiu”

CZĘŚĆ IV: „Dostawa artykułów ogólnospożywczych”

CZĘŚĆ V: „Dostawa ryb” Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.8.18