Nabór na księgową WTZ

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  księgowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy M-GOPS w Kozienicach- niepełny wymiar – 0,5 etatu

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

1.Wymagania niezbędne

  • Obywatelstwo polskie
  • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania pełni praw publicznych
  • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.
  • Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych,
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu przez okres co najmniej  6 m-cy  w ramach umowy  o pracę  w jednostkach samorządowych na stanowisku urzędniczym  lub zaświadczenie o dobytej służbie przygotowawczej.
  • Spełnienie jednego z poniższych warunków: Continue reading Nabór na księgową WTZ