Przetarg nieograniczony na dostarczanie posiłków do szkół

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.opskozienice.pl  www.bip.opskozienice.pl

 

Kozienice: MGOPS.26.8.15

Przetarg nieograniczony na usługę przygotowania i dowozu gorących posiłków do szkół z terenu gminy Kozienice w roku 2016.

Numer ogłoszenia: 321650-2015; data zamieszczenia : 27.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Ogłoszenie dotyczy:

– zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.  1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M.C. Skłodowskiej 3, 26-900 Kozienice, woj. Mazowieckie, tel. 48/614-45-77, fax. 48/614-67-62 , www.opskozienice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Continue reading Przetarg nieograniczony na dostarczanie posiłków do szkół

Informacja dla Oferentów Spr. MGOPS.26.7.15 – montaż rolet zewnętrznych

Spr.Nr: MGOPS.26.7.2015

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na usługę demontażu krat okiennych oraz montażu rolet zewnętrznych na parterze budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 3 w Kozienicach, w części Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz stołówki M-GOPS w Kozienicach Continue reading Informacja dla Oferentów Spr. MGOPS.26.7.15 – montaż rolet zewnętrznych

Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.7.15

Kozienice, dnia 09.11.2015r.

Spr. Nr: MGOPS.26.7.15

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
dotyczącej wykonania usługi:
demontażu krat okiennych oraz montażu rolet zewnętrznych na parterze budynku przy
ul. M.C. Skłodowskiej 3 w Kozienicach,  w części Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.7.15