Zaproszenie do składania ofert Spr. nr MGOPS.26.5.15

Kozienice, dnia 30.07.2015r.     Spr. Nr: MGOPS.26.5.15

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
dotyczącej wykonania usługi:

Przeprowadzenia warsztatów integracyjnych w ramach „Programu Aktywizacja
i Integracja” dla 10 osób.

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów integracyjnych w ramach PAI dla 10 osób z terenu gminy Kozienice. Celem warsztatów są: zwiększenie motywacji do przyjęcia aktywnej postawy i wiary we własne możliwości uczestników, wzrost kompetencji społecznych, nabycie umiejętności Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. nr MGOPS.26.5.15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – informatyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1 / 2015
z dnia 20 lipca 2015 roku.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

( j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS na stanowisku
informatyk – 1 etat

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem : Continue reading Ogłoszenie o naborze na stanowisko – informatyk

Informacja dla oferentów Spr. Nr: MGOPS.26.3.15

Spr. Nr: MGOPS.26.3.15

 Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na
usługę remontu części ogrodzenia pod adresem:
Warsztat Terapii Zajęciowej, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert na usługę remontu części ogrodzenia pod adresem: Warsztat Terapii Zajęciowej, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice odpowiedzieli następujący oferenci:

FIRMA Sp. Z o.o. w organizacji

ul. 25 Czerwca 37 lok. 9

26-600 Radom

W wyniku postępowania oraz po przeprowadzonych negocjacjach wybrano ofertę ww. firmy

Zaproponowana cena za usługę wynosi 7 724,40 brutto
( słownie: siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote czterdzieści groszy).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

Halina Grudzień
KIEROWNIK MGOPS

Informacja dla Oferentów Spr. 26.4.15

Spr. Nr: MGOPS.26.4.15

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na
sprzedaż i dostawę środków czystości na potrzeby
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach
oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2015r. na sprzedaż i dostawę środków czystości na potrzeby MGOPS oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MGOPS odpowiedzieli następujący oferenci: Continue reading Informacja dla Oferentów Spr. 26.4.15

powtórne zaproszenie do skladania ofert Spr MGOPS.26.3.15

Spr. Nr: MGOPS.26.3.15

 

Powtórne zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

Do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro na usługę remontu części ogrodzenia pod adresem Warsztat Terapii Zajęciowej, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

 

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa remontu części ogrodzenia pod adresem: Warsztat Terapii Zajęciowej, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice, Continue reading powtórne zaproszenie do skladania ofert Spr MGOPS.26.3.15