Informacja uzupełniająca dla oferentów

MGOPS.3411.1.13.POKL 

Informacja uzupełniająca dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z psychologiem dla 20-tu osób i przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe z psychologiem dla 20-tu osób w ramach projektu „IMPULS” w 2013 roku – uczestników projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 26.02.2013r. odpowiedzieli Oferenci, którzy nie zostali uwzględnieni w informacji głównej a ich oferty zostały złożone w terminie i zostały uznane za ważne: Continue reading Informacja uzupełniająca dla oferentów

Informacja uzupełniająca dla oferentów

MGOPS.3411.2.13.POKL

Informacja uzupełniająca dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla 20-tu osób i przeprowadzenie zajęć aktywnego poszukiwania pracy – zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla 20-tu osób w ramach projektu „IMPULS” w 2013 roku – uczestników projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 26.02.2013r. odpowiedzieli Oferenci, którzy nie zostali uwzględnieni w informacji głównej a ich oferty zostały złożone w terminie i zostały uznane za ważne: Continue reading Informacja uzupełniająca dla oferentów

informacja dla beneficjentów – doradca zawodowy

MGOPS.3411.2.13.POKL

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla 20-tu osób i przeprowadzenie zajęć aktywnego poszukiwania pracy – zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla 20-tu osób w ramach projektu „IMPULS” w 2013 roku – uczestników projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 26.02.2013r. odpowiedzieli następujący Oferenci:

Continue reading informacja dla beneficjentów – doradca zawodowy

Informacja dla oferentów – psycholog

MGOPS.3411.1.13.POKL

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z psychologiem dla 20-tu osób i przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe z psychologiem dla 20-tu osób w ramach projektu „IMPULS” w 2013 roku – uczestników projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 26.02.2013r. odpowiedzieli następujący Oferenci:

Continue reading Informacja dla oferentów – psycholog