Informacja dla Oferentów

Spr. Nr: MGOPS.26.10.2014

 

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na
sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych
na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach, Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,  Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MGOPS
oraz Świetlicy Środowiskowej przy MGOPS. Continue reading Informacja dla Oferentów

Zaproszenie do składania ofert

Kozienice, dnia 19.09.2014r.

Spr. Nr: MGOPS.26.10.14

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych
na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach,  Referatu Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MGOPS oraz Świetlicy Środowiskowej przy MGOPS

Continue reading Zaproszenie do składania ofert