Ogłoszenie o naborze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracownika na stanowisko rehabilitanta.

Miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie

Zadanie: rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych-uczestników WTZ

Wymagania: wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia

Forma zatrudnienia: umowa na ½ etatu lub umowa-zlecenie

tel. 506-317-003

Osoba do kontaktu: Danuta Bernacik-kierownik WTZ

Ogłoszenie o naborze Nr 2/2017

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko referenta ds.księgowości -1 etat,

Ogłoszenie o naborze Nr 2/2017 z dnia 28 lutego 2017r. wpłynęło:

-9 oferty,

w tym:

5 ofert – nie spełniło wymogów formalnych.

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1. Babula Barbara

2. Baryłka Izabela

3. Stanowska Marta

4. Wiśniewska Anna

Rozmowy kwalifikacyjne z w/w kandydatami odbyły się w dniu 17.03.2017

Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Izabela Baryłka zam. Kozienice ul.Starowiejska 66 która spełniła wszystkie wymagania formalne oraz osiągnęła największą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także wykazała się dobrą znajomością przepisów niezbędnych do pracy w w/w stanowisku.

Kozienice dnia 17.03.2017

Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.2.17

Kozienice, dnia 06.03.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.2.17

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro

na sprzedaż i dostawę druków akcydensowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Referatu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczeń wychowawczych Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.2.17

Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.1.17

Kozienice, dnia 03.03.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.1.17

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na sprzedaż i dostawę środków czystości na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MGOPS Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.1.17