Informacja do Zaproszenia do składania ofert Znak sprawy: MGOPS.26.2.16

Informacja do Zaproszenia do składania ofert Znak sprawy: MGOPS.26.2.16

Zamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach

ul. M.Skłodowskiej-Curie 3

26-900 Kozienice

 

W Zał_Nr_1_formularz_ofertowy  następują następujące zmiany:

*2 – chipset B75 zastępuje chipset H81 lub kompatybilny

*2 – Socket 1155 zastępuje Socket  LGA 1150

*3 – Socket 1155 zastępuje Socket  LGA 1150

*5 –  format szerokości 3.5 cala zastepuję  format szerokości 3.5 cala lub 2.5 cala

*13 – Szerokość:  max:  440mm;Wysokość: max: 424mm;Głębokość: max: 384mm – Dozwolone są  nieznaczne odchylenia. 

Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.2.16

Kozienice, dnia 22.02.2016r.

Spr. Nr: MGOPS.26.2.16

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na zakup i dostawę sprzętu komputerowego akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.2.16

Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.4.16

Kozienice, dnia 22.02.2016r.

Spr. Nr: MGOPS.26.4.16

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro

na sprzedaż i dostawę druków akcydensowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.4.16