informacja dla oferentów – kurs komputerowy

MGOPS.26.3.2014 

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej „Kurs komputerowy dla uczestników projektu IMPULS w 2014 roku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 10.02.2014r. odpowiedzieli następujący Oferenci. Continue reading informacja dla oferentów – kurs komputerowy

Informacja dla oferentów – doradca zawodowy

MGOPS.26.2.2014

 Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla 20-tu osób i przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy – zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla 20-tu osób w ramach projektu „IMPULS” w 2014 roku – uczestników projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 10.02.2014r. odpowiedzieli Oferenci:

Continue reading Informacja dla oferentów – doradca zawodowy

Informacja dla oferentów – szkolenia z psychologiem

MGOPS.26.01.2014

 Informacja dla oferentów

 o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z psychologiem dla 20-tu osób i przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe z psychologiem dla 20-tu osób w ramach projektu „IMPULS” w 2014 roku – uczestników projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 10.02.2014r. odpowiedzieli Oferenci:

Continue reading Informacja dla oferentów – szkolenia z psychologiem

Wyniki naboru asystenta rodziny

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko asystenta rodziny wpłynęło:

– 4 oferty,
w tym:

– 3 – spełniające wymogi formalne.

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1. Markiewicz Dominika
2. Wierzycka Anna
3. Witkowska Anna

Rozmowy z w/w kandydatami odbyły się w dniu 14.02.2014 i ostatecznie wybrano na stanowisko asystenta rodziny w M-GOPS w Kozienicach

Panią: Annę Wierzycką

 

Zaproszenie do składania ofert – doradca zawodowy

MGOPS.26.2.2014

Zaproszenie do składania ofert
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice

Zaprasza

 Do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi:
– przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla 20 osób,
– przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy – zajęcia z doradcą zawodowym dla 20 osób w ramach projektu “IMPULS” w 2014 roku. Continue reading Zaproszenie do składania ofert – doradca zawodowy

Zaproszenie do składania ofert – psycholog

MGOPS.26.01.2014

Zaproszenie do składania ofert
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. M. Skłodowskiej- Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

Do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi:
– przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 20 osób,
– przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe z psychologiem dla 20 osób w ramach projektu IMPULS w 2014r. Continue reading Zaproszenie do składania ofert – psycholog

Zaproszenie do składania ofert – kurs komputerowy

MGOPS.26.3.2014

Zaproszenie do składania ofert
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul.M.Skłodowskiej- Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi szkoleniowej:
„Kurs komputerowy dla uczestników projektu IMPULS w 2014 roku”

Organizowany w ramach projektu „IMPULS”
realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Continue reading Zaproszenie do składania ofert – kurs komputerowy