Informacja dla Oferentów Spr Nr MGOPS.26.3.18

Kozienice, dnia 26.04.2018r.

W związku z zapytaniem z dnia 26.04.2018r. dotyczącym prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu AGD, na potrzeby stołówki MGOPS w Kozienicach Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na propozycję zmywarki o wymiarach 835 mm x 665 mm x 565 .

KIEROWNIK MGOPS

Halina Grudzień

Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.3.18

Kozienice, dnia 18.04.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.3.18

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na zakup i dostawę sprzętu AGD na potrzeby stołówki
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń AGD na potrzeby stołówki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: lodówko- zamrażarki oraz zmywarki z funkcją wyparzania. Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.3.18