Zakończenie rekrutacji na Księgową WTZ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że konkurs na księgową w WTZ został pozytywnie rozstrzygnięty, w wyniku którego została wybrana Pani :

Jadwiga Paleczna zam. Kozienice.

Zaproszenie do składania ofert – psycholog

MGOPS.3411.2.13

Zaproszenie do składania ofert
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. M. Skłodowskiej- Curie 3,26-900 Kozienice
Zaprasza

Do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi:
– przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 20 osób,
– przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe z psychologiem dla 20 osób w ramach projektu IMPULS w 2013r. Continue reading Zaproszenie do składania ofert – psycholog

Zaproszenie do składania ofert – doradca zawodowy

MGOPS.3411.1.13/POKL

Zaproszenie do składania ofert
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice

 Zaprasza

Do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi:
– przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla 20 osób,
– przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy – zajęcia z doradcą zawodowym dla 20 osób w ramach projektu „IMPULS” w 2013 roku.

 1. Ofertę należy złożyć:

1) w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice
Pok.Nr 7 Continue reading Zaproszenie do składania ofert – doradca zawodowy

Konkurs na księgowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  księgowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy M-GOPS w Kozienicach- niepełny wymiar – 0,5 etatu

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

1.Wymagania niezbędne
Obywatelstwo polskie

– Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania pełni praw publicznych

– Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.

– Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych,

– Spełnienie jednego z poniższych warunków: Continue reading Konkurs na księgowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej