Zaproszenie do składania ofert

Kozienice, dnia 15.01.2015r.

Spr. Nr: MGOPS.26.1.15

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na dostawę artykułów spożywczych do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na części:

CZĘŚĆ I: „Dostawa pieczywa”
CZĘŚĆ II: „Dostawa świeżych warzyw oraz kiszonek”
CZĘŚĆ III: „Dostawa mięsa, przetworów mięsnych i drobiu”
CZĘŚĆ IV: „Dostawa artykułów ogólnospożywczych”
CZĘŚĆ V: „Dostawa ryb” Continue reading Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

                                                                                    Przewóz, dn. 14.01.2015r.

Zaproszenie do składania ofert

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie przy M-GOPS w Kozienicach zwraca się z prośbą o sporządzenie kalkulacji wykonania ogrodzenia betonowego z podmurówką o długości 55m i  2m wysokości.  Górna płyta ażurowa. Teren jest równy, podłoże gliniaste. Dostęp bezproblemowy. Continue reading Zaproszenie do składania ofert