Informacja dla Oferentów Spr. MGOPS.26.2.15

Informacja do Zaproszenia do składania ofert (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro)

Znak sprawy MGOPS.26.2.15

Zamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3,
26-900 Kozienice

W Ofercie cenowej kolumna 2 poz. 25 wpisuje się – Opakowanie 45g, poz. 26 wpisuje się – opakowanie 45g, poz. 27 wpisuje się – Opakowanie 45g, poz. 28 wpisuje się Opakowanie 40g.

Informacja dla Oferentów

Spr. Nr: MGOPS.26.1.15

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na
dostawę artykułów spożywczych do
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia15.01.2015r. odpowiedzieli następujący Oferenci: Continue reading Informacja dla Oferentów