Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa węgla

Zaproszenie do składania ofert

 Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS
Przewóz 2A
26-900 Kozienice

 zaprasza

do złożenia oferty cenowej w sprawie wykonania:
– Zakup i dostawa węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32

1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na węgiel 2013/2014”

2. Opis przedmiotu zamówienia: Continue reading Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa węgla