Informacja dla beneficjentów

MGOPS.3411.4.13

Informacja dla oferentów

0 rozstrzygnięciu postępowania na wykonanie usługi: Metamorfoza – indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu, konsultacje fryzjersko – kosmetyczne + zestaw kosmetyków organizowane w ramach projektu “IMPULS” realizowanego przez MGOPS w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -Priorytet VII -Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Continue reading Informacja dla beneficjentów

Zaproszenie do składania ofert – metamorfoza

MGOPS.3411.4.13

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej –Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

 do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi:

„Metamorfoza – indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu, konsultacje fryzjersko –kosmetyczne + zestaw kosmetyków organizowane w ramach projektu „IMPULS” realizowanego przez MGOPS w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Priorytet VII –Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Continue reading Zaproszenie do składania ofert – metamorfoza