Zaproszenie do składania ofert

Spr. Nr: MGOPS.26.9.14                                                      

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy Kozienice w okresie od 01 października do 19 grudnia 2014r.

 I. Przedmiot zamówienia:

 

  1. Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków   jednodaniowych w ilości około 132 porcji dziennie dla dzieci uczęszczających do n/w placówek oświatowych z terenu gminy Kozienice w okresie od 01 października do 19 grudnia 2014r.

Continue reading Zaproszenie do składania ofert