Zaproszenie do składania ofert Spr Nr MGOPS.26.1.19

Kozienice, dnia 26.02.2019r.

Spr. Nr: MGOPS.26.1.19

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

 na dostawę środków czystości na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MGOPS

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości.
  2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba MGOPS –  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej Przewóz 2A, 26-900 Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr Nr MGOPS.26.1.19