Informacja dla oferentów

INFORMACJA

dla oferentów biorących udział w postępowaniu na zakup, dostarczenie i montaż mebli dla WTZ

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie informuje, że na zaproszenie do składania ofert na zakup, dostarczenie i montaż mebli dla WTZ odpowiedzieli n/w Wykonawcy:

1. Pracownia Stolarska Andrzej Wrona, Ryczywół, ul. Warszawska 4, 26-900 Kozienice
2. GOBI Adam Boryń, ul. Bp. M. Fulmana 4/26, 20-492 Lublin
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe „meblo-rad”,ul. Lubelska 27, 26-900 Kozienice
4. KOMA R. Kozakiewicz Spółka Jawna, 26-600 Radom, ul. Chorzowska 3 lok. 3
5. Separ-Meble Arkadiusz Piechowski, ul. Kościuszki 6, 10-502 Olsztyn

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5:
Separ-Meble Arkadiusz Piechowski, ul. Kościuszki 6,10-502 Olsztyn. Zaproponowana cena brutto za usługę wynosi 5 800,00 zł.

 Danuta Bernacik – kierownik WTZ

 

Zaproszenie do składania ofert

M-GOPS/WTZ/3411/3/3/2013

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP, DOSTARCZENIE I MONTAŻ MEBLI

 na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

Nazwa i adres Zamawiającego:
Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS w Przewozie
Przewóz 2a
26-900 Kozienice, tel/fax. 48 614 67 91
e-mail: wtz@opskozienice.pl

 Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Prawo zamówień publicznych. Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty, ani zapytania o cenę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz Kodeksu Cywilnego. Continue reading Zaproszenie do składania ofert