,,Opieka wytchnieniowa ”edycja 2020 – w Gminie Kozienice

 

,,Opieka wytchnieniowa ” edycja 2020 – w Gminie Kozienice

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planem wsparcia na 2020 rok, w którym przewidziana jest dalsza realizacja programu ,,Opieka wytchnieniowa”, zapraszamy osoby z terenu Gminy Kozienice, zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, w terminie do 20 lutego 2020 r.

Celem programu jest zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób niepełnosprawnych alternatywnej formy czasowej opieki.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

– dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

– dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 48/ 614-65-57, 48/614-67-62.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu ”Opieka wytchnieniowa”.