Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

PROTOKÓŁ

Z dnia 24 września 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia realizacji zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „IMPULS” .

 Ofertę cenową złożyły następujące firmy:

1) „ P R O F E S J A” Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik
26-600 Radom, ul.1905 Roku 3J, – cena 21 750 zł.

2) KMP Przesiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe
inż.Marcin Piotrowski
26-600 Radom, ul.Traugutta 20A – cena 22 900 zł

3) Akademia Zdrowia i Odnowy Biologicznej „EXODUS” Mariusz Górka,
26-600 Radom ul.Ostrowiecka 6/57 – cena 24 800 zł.
Firma nie złożyła wymaganych załączników do oferty (brak oświadczeń).

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „P R O F E S J A” Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik, 26-600 Radom, ul.1905 Roku 3J z uwagi na najniższą cenę i z tą firmą zostanie podpisana umowa na realizację usługi.

 

Zaproszenie do składania ofert – szkolenia zawodowe

 

 

MGOPS.3411.7.12.POKL

Zaproszenie do składania ofert

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi:

przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 19-tu osób – uczestników projektu „IMPULS”realizowanego przez M-GOPS w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Continue reading Zaproszenie do składania ofert – szkolenia zawodowe