Informacja dla Oferentów

Przewóz, dn. 19.12.2016r.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie przy M-GOPS w Kozienicach

Przewóz 2A

26-900 Kozienice

 

Informacja  dla Oferentów

Dotycząca rozstrzygnięcia postępowania na dostawę 40 krzeseł szkolnych

dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert  wpłynęły następujące oferty(wg kolejności wpływu-od najmłodszej): Continue reading Informacja dla Oferentów

Zaproszenie do składania ofert na zakup krzeseł do WTZ

Przewóz, dnia 14.12.2016 r.

WTZ.26.6.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

dostawę 40 krzeseł szkolnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

 

Nazwa i adres Zamawiającego:
Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS w Przewozie
Przewóz 2a
26-900 Kozienice, tel/fax. 48 614 67 91,506-317-003
e-mail: wtz@opskozienice.pl

Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Prawo zamówień publicznych. Niniejsze POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA ZASADACH OPARTYCH NA WEWNĘTRZNYCH UREGOLOWANIACH ORGANIZACYJNYCH Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy PZP Continue reading Zaproszenie do składania ofert na zakup krzeseł do WTZ

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu RTV, drukarek, niszczarek i tonerów do MGOPS

Kozienice, dnia 14.12.2016r.                                  Spr. Nr: MGOPS.26.13.16

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na zakup i dostawę artykułów RTV, biurowych oraz tonerów na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia: Continue reading Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu RTV, drukarek, niszczarek i tonerów do MGOPS

Informacja o wyborze Oferenta na zakup komputera do WTZ

      Przewóz, dn. 12.12.2016r.

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie przy M-GOPS w Kozienicach
Przewóz 2A
26-900 Kozienice

 

Informacja  dla Oferentów

Dotycząca rozstrzygnięcia postępowania na dostawę 3 zestawów komputerowych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

 W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert  wpłynęły następujące oferty: Continue reading Informacja o wyborze Oferenta na zakup komputera do WTZ

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych do MGOPS w Kozienicach

Kozienice, dnia 02.12.2016r.

Spr. Nr: MGOPS.26.12.16

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na dostawę artykułów spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach w 2017r. Continue reading Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych do MGOPS w Kozienicach