Informacja dla oferentów

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie wycieczki 2-dniowej w Pieniny w dn. 20-21 czerwca 2013r. dla Warsztatu Terapii Zajęciowej ( 54 uczestników wycieczki) wpłynęły 2 oferty:

1. Polskie Biuro Podróży; ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 26-610 Radom
cena oferty 13 tys. zł.

2. Tour&Travel Poland s.c. oś. Pardałówka 1/69, 34-500 Zakopane
cena oferty 253,00 zł/osobę

W efekcie wybrano ofertę Polskiego Biura Podróży, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 26-610 Radom jako najkorzystniejszą.

Dziękujemy za zainteresowanie i pozdrawiamy.

 

Nabór na stanowisko – Asystent rodziny

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach
ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENTA RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Przewidywany okres zatrudnienia: lipiec-grudzień 2013r.
Miejsce wykonywania pracy: świadczenie usług w miejscu zamieszkania rodziny.

1.Wymagania niezbędne:
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie w pełni z praw publicznych
• Nieposzlakowana opinia
• Niepozbawiona , niezawieszona oraz nieograniczona władza rodzicielska
• Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu alimentacyjnego
• Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
• Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
• Posiadanie wykształcenia : Continue reading Nabór na stanowisko – Asystent rodziny

Ankieta – Głęboka woda

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy – http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl .

Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu ‘Głęboka woda’ na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z góry dziękujemy!

Wykonawca badania Agrotec Polska

Informacja o wyłączeniu sygnału analogowego TV naziemnej

Informujemy, że 17 czerwca 2013r. zostanie wyłączony sygnał analogowy TV naziemnej. Więcej informacji w zamieszczonych załącznikach:

Telewizja cyfrowa – pismo

Telewizja cyforwa

Telewizja cyfrowa – wytyczne

Telewizja cyfrowa – ulotka

Telewizja cyfrowa – prezentacja

Telewizja cyfrowa – materiał o naziemnej telewizji cyfrowej_

Telewizja cyfrowa – jak wybrać antenę do odbioru NTC – informacja z MAiC

wykaz gmin, które utracą sygnał analogowy w czerwcu i lipcu 2013