Zaproszenie do składania ofert na dostawę tonerów i tuszy Spr. Nr MGOPS.26.13.17

Kozienice, dnia 12.12.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.13.17

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na zakup i dostawę tonerów i tuszy na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach.

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowych tonerów i tuszy do siedziby Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach                              ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert na dostawę tonerów i tuszy Spr. Nr MGOPS.26.13.17

Zaproszenie do składania ofert na dostawę art. spożywczych do MGOPS Spr Nr MGOPS.26.12.17

Kozienice, dnia 06.12.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.12.17

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na dostawę artykułów spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach w 2018r.

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na części:

CZĘŚĆ I: „Dostawa pieczywa” Continue reading Zaproszenie do składania ofert na dostawę art. spożywczych do MGOPS Spr Nr MGOPS.26.12.17

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół Spr. Nr MGOPS.26.11.17

Kozienice, dnia 04.12.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.11.17

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kozienice w 2018r.

 

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych w ilości około 94 porcji dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem wakacji, ferii oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych; dla dzieci uczęszczających do n/w placówek oświatowych z terenu gminy Kozienice w 2018r. Continue reading Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół Spr. Nr MGOPS.26.11.17