Informacja dla beneficjentów o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

 

O rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie „Kursu komputerowego dla uczestników projektu IMPULS w 2012roku” – projektu systemowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 7.1.1.-rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 30 maja 2012r. wpłynęły w terminie ( 15 czerwca 2012 r. godz.14:00 następujące oferty:

Continue reading Informacja dla beneficjentów o rozstrzygnięciu postępowania