Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie wycieczki

Sygnatura: WTZ.26.1.3.2016                                          Przewóz, dn. 14.06.2016r.

 

Zaproszenie do składania ofert

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie przy M-GOPS w Kozienicach
Przewóz 2A
26-900 Kozienice

zaprasza

do złożenia oferty w sprawie zorganizowania:
1. Przedmiot zamówienia:

Wycieczka 4-dniowa do Trójmiasta w dn. 20-23 września 2016r.

Uczestnicy wycieczki: ok. 50-55 osób, w tym 35-37 osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym 2 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i 1 osoba niewidoma) ok.15 opiekunów osób niepełnosprawnych. Ostateczna liczba osób zostanie podana na tydzień przed wycieczką. Continue reading Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie wycieczki