Informacja dla oferentów

MGOPS.26.08.2014                                                              

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zakupu tonerów do drukarek laserowych w ramach projektu „IMPULS” realizowanego przez MGOPS w Kozienicach, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 10.06.2014r. odpowiedzieli Oferenci: Continue reading Informacja dla oferentów

Informacja dla oferentów

INFORMACJA

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie przy M-GOPS w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie wycieczki
2-dniowej do Sandomierza-Opatowa-Ćmielowa w dn. 26-27 czerwca 2014r.
wpłynęły 2 oferty:

  1. Polskie Biuro Podróży; ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 26-610 Radom cena oferty: 257,00 zł./osobę.
  1. UpHOTEL s.c., ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra cena oferty:
    23 709,00zł. Continue reading Informacja dla oferentów

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej na zakup tonerów do drukarek laserowych.

Zakup dokonywany w ramach projektu „IMPULS” realizowanego przez M-GOPS w Kozienicach, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Continue reading Zaproszenie do składania ofert

Informacja dla oferentów

MGOPS.26.06.2014                                                            

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zorganizowania wycieczki 3 – dniowej w Góry Świętokrzyskie dla uczestników projektu „Impuls” realizowanego przez Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 07.05.2014r. odpowiedzieli Oferenci:

Continue reading Informacja dla oferentów