Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Kierownika miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej
w Kozienicach za 2011 rok.

Dział I
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
– zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
– skuteczności i efektywności działania,
– wiarygodności sprawozdań,
– ochrony zasobów,
– przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
– efektywności i skuteczności przepływu informacji,
– zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
– w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
– w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w Dziale II oświadczenia. Continue reading Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej