Zaproszenie do składania ofert

                                                                                              Przewóz, dn.07.10.2014r.

Zaproszenie do składania ofert

Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS  w Kozienicach
Przewóz 2A
26-900 Kozienice

zaprasza
do złożenia oferty cenowej w sprawie wykonania:
– Zakup i dostawa węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32

1.Ofertę należy złożyć  w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego,

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na węgiel 2014/2015” Continue reading Zaproszenie do składania ofert