Zaproszenie do składania ofert Spr MGOPS.26.2.18

Kozienice, dnia 27.03.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.2.18

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro

na sprzedaż i dostawę druków akcydensowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Referatu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczeń Wychowawczych

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków akcydensowych do siedziby Zamawiającego.
  2. Szczegółowe warunki wykonywania dostaw określa umowa zawarta z Dostawcą zgodnie z załącznikiem Nr 2  do „zaproszenia do składania ofert.” Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr MGOPS.26.2.18

Strategia Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030

 

Szanowni Państwo,

 

Urząd Miejski w Kozienicach powadzi prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030”. Strategia ta stanie się wyznacznikiem działań naszego samorządu na najbliższe 12 lat. Chcemy by w pełni odpowiadała ona potrzebom, oczekiwaniom i aspiracjom Mieszkańców naszej gminy. Aby to osiągnąć, pragniemy poznać Wasze opinie, ponieważ tylko w ten sposób możemy robić to, czego rzeczywiście Państwo pragną oraz tworzyć warunki do spełniania prywatnych i zawodowych marzeń Waszych i Waszych bliskich.

Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety dla Mieszkańców, on-line: https://goo.gl/forms/pKPhmrASjvSiJlyq2

 

Ze szczególną prośbą zwracam się także do przedsiębio rców i kadry kierowniczej firm działających na terenie Gminy Kozienice. Naszym założeniem jest, aby „Strategia Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030” w pełni odpowiadała również potrzebom, oczekiwaniom i aspiracjom biznesu. Aby to osiągnąć pragniemy poznać Państwa opinie, by możliwie najlepiej zaplanować przedsięwzięcia (inwestycje, remonty, zakupy, szkolenia, przepisy, ulgi, zwolnienia, zmiany przestrzenne, działania promocyjne, informacyjne i inne) poprawiające warunki prowadzenia działalności gospodarczej w naszej gminie, podnoszące jej atrakcyjność inwestycyjną oraz zwiększające konkurencyjność i zyskowność zlokalizowanych w niej firm. Dlatego zachęcamy do wypełnienia zamieszczonej tu ankiety dedykowanej  przedsiębiorcom i naczelnej kadrze kierowniczej firm zarejestrowanych w Gminie Kozienice.

Ankieta on-line: https://goo.gl/forms/wn6lcutpRA0eCuG43

 

W ramach prowadzonych prac nad Strategią chcemy również podnieść jakość obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Aby to osiągnąć pragniemy poznać Państwa opinie na temat jego funkcjonowania.

Ankieta on-line: https://goo.gl/forms/g9uXhiAfwHzX4Tt52

 

Poza dogodną możliwością wypełnienia ankiet on-line, ankiety można wypełnić również w jeden z następujących sposobów:

–        ściągając ankietę ze strony www.kozienice.pl, a po jej wydrukowaniu i wypełnieniu wrzucając ją do skrzynki z napisem „ANKIETA – STRATEGIA” przy Infopunkcie w Urzędzie Miejskim lub przy Punkcie Informacji Turystycznej w Centrum Kulturalno-Artystycznym,

–        wysyłając skan/zdjęcie wypełnionej ankiety na adres poczty elektronicznej: ankiety@sztando.com.

Formularze ankiet dostępne są również w Infopunkcie w Urzędzie Miejskim w Kozienicach. Badanie ankietowe trwa do 19 marca br.

 

Zapewniam Państwa, że każdy głos jest dla nas niezwykle cenny!

Każdy głos się liczy!

Razem zbudujmy dobrą przyszłość naszej Gminy!

 

                                                                                    dr inż. Tomasz Śmietanka

                                                                                  Burmistrz Gminy Kozienice

 

 

Ankiety do pobrania:

1.0 Formularz ankiety badania opinii osób korzystających z usług Urzędu Miejskiego w Kozienicach

1.0 Formularz ankiety badania opinii przedsiębiorców i naczelnej kadry kierowniczej

1.3 Formularz ankiety badania opinii mieszkańców

Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.1.18

Kozienice, dnia 05.03.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.1.18

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

 na dostawę środków czystości na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MGOPS

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości.
  2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba MGOPS –  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej Przewóz 2A, 26-900 Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.1.18