Ogłoszenie o wynikach naboru – informatyk

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko informatyka wpłynęło:
– 3 oferty,
w tym:
– 3 – spełniające wymogi formalne.

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1.Rożniata Paweł
2.Jurkiewicz Kamil
3.Skowron Paweł

Test praktyczny i rozmowy z w/w kandydatami odbyły się w dniu 24.08.2015

Komisja wyłoniła do zatrudnienia Pana Kamila Jurkiewicza zam. Kozienice, który spełnił wszystkie wymagania  formalne oraz osiągnął najwyższą , ze wszystkich  kandydatów liczbę zaliczonych zadań praktycznych  w przeprowadzonym teście praktycznym .

Zaproszenie do składania Ofert Spr. Nr MGOPS.26.6.15

Kozienice, dnia 12.08.2015r.

Spr. Nr: MGOPS.26.6.15

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
dotyczącej wykonania usługi:

remontu kuchni oraz stołówki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa remontu kuchni oraz stołówki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach. Continue reading Zaproszenie do składania Ofert Spr. Nr MGOPS.26.6.15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Informatyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  2 / 2015      

                                              z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

                                        ( j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS na stanowisku

   informatyk  – 1 etat

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem : Continue reading Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Informatyk

Wyjaśnienie do SIWZ nr 1

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania

 Przeprowadzenia warsztatów integracyjnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja – dla 10 osób.

 Wyjaśnienie do SIWZ nr 1

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach wyjaśnia:

Warsztaty zarówno z psychologiem jak i doradcą mają odbywać się na terenie miasta Kozienice , dwa razy w tygodniu po 5 godzin każdego dnia.

Catering jest to gorący posiłek w postaci drugiego dania dostarczony na szkolenie.

 Otrzymują:
1. Wszyscy wykonawcy
2. a/a

Publikacja:
1. Strona internetowa Zamawiającego
2. Tablica ogłoszeń Zamawiającego