Nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach
ogłasza nabór na stanowisko
ASYSTENTA RODZINY

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Przewidywany okres zatrudnienia: luty – grudzień /2014r
Miejsce wykonywania pracy: świadczenie usług w miejscu zamieszkania rodziny.

1.Wymagania niezbędne:
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie w pełni z praw publicznych
• Nieposzlakowana opinia
• Niepozbawiona , niezawieszona oraz nieograniczona władza rodzicielska
• Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu alimentacyjnego
• Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
• Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
• Posiadanie wykształcenia :

Continue reading Nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY