Informacja dla oferentów dot. Spr MGOPS.26.13.14

Kozienice, dnia 28.11.2014r.

–  wszyscy wykonawcy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Kozienicach udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w związku z prowadzonym Zaproszeniem do składania ofert na dostawę tonerów, tuszy, sprzętu biurowego, akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, Spr Nr MGOPS.26.13.14. Continue reading Informacja dla oferentów dot. Spr MGOPS.26.13.14

Zaproszenie do składania ofert

Kozienice, dnia 25.11.2014r.

Spr. Nr: MGOPS.26.13.14

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na zakup i dostawę tonerów, tuszy, sprzętu biurowego, akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach Continue reading Zaproszenie do składania ofert