Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonanian nawierzchni z kostki brukowej Spr. Nr MGOPS.26.10.I.17

 

Spr. Nr: MGOPS.26.10.I.17                               Kozienice, dnia 26.09.2017r.

 

Powtórne zaproszenie do składania ofert


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na usługę wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonanian nawierzchni z kostki brukowej Spr. Nr MGOPS.26.10.I.17

Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania nawierzchni z kostki brukowej Spr MGOPS.26.10.17

 

Spr. Nr: MGOPS.26.10.17                                      Kozienice, dnia 12.09.2017r.

 

Zaproszenie do składania ofert
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na usługę wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach.

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania nawierzchni z kostki brukowej Spr MGOPS.26.10.17