Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.6.18

Kozienice, dnia 12.07.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.5.18

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na zakup i dostawę tonerów, tuszy oraz sprzętu biurowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowych tonerów i tuszy do siedziby Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach                              ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.6.18

Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.5.18

Kozienice, dnia 05.07.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.5.18

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych materiałów biurowych i papierniczych wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym w siedzibie Zamawiającego w MGOPS ul. M Skłodowskiej Curie 3, 26-900 Kozienice oraz WTZ Przewóz 2A, 26-900 Kozienice . Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.5.18