Zaproszenie do składania ofert na organizację warsztatów integracyjnych Spr. MGOPS.26.7.16

Kozienice, dnia 16.08.2016r.

Spr. Nr: MGOPS.26.7.16

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro dotyczącej:

Przeprowadzenia warsztatów integracyjnych w ramach „Programu Aktywizacja
i Integracja” dla 10 osób.

I. Opis zadania:

  1. Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych w ramach PAI dla 10 osób z terenu gminy Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert na organizację warsztatów integracyjnych Spr. MGOPS.26.7.16