Zaproszenie do składania ofert

MGOPS.26.6.2014

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3,
26-900 Kozienice

Zaprasza

Do złożenia oferty w sprawie:- zakup art. chemicznych – środki czystości wraz z dostawą do siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach – zakupy do 30 000 euro.

1. Ofertę należy złożyć:
1) w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice
Pok.Nr 5 Continue reading Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Kozienice 29.04.2014r.

MGOPS.26.5.14

Zaproszenie do składania ofert

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej –Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi:

 „Metamorfoza – indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu, konsultacje fryzjersko –kosmetyczne + zestaw kosmetyków

Organizowane w ramach projektu „IMPULS” realizowanego przez MGOPS w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Priorytet VII –Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Continue reading Zaproszenie do składania ofert