Zaproszenie do składania ofert

MGOPS.3411.4.12/POKL                                  Kozienice 18.07.2012r.

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi:

„Metamorfoza – indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu,
konsultacje fryzjersko-kosmetyczne+ zestaw kosmetyków”

 Organizowane w ramach projektu „IMPULS” realizowanego przez M-GOPS w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  Continue reading Zaproszenie do składania ofert