Zaproszenie do składania ofert

 

 

 

      Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul.M.Skłodowskiej- Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

 do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi szkoleniowej:
„Kurs komputerowy dla uczestników projektu IMPULS w 2012 roku”

 Organizowany w ramach projektu „IMPULS”

realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Continue reading Zaproszenie do składania ofert

Zakończenie rekrutacji na księgową WTZ

Kozienice 02.05.2012r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach

podaje do wiadomości listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 16.04.2012r. opublikowanym na stronie www.opskozienice.pl na stanowisko księgowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy M-GOPS w Kozienicach.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Agnieszka Jaskulak

Kozienice