Konkurs na księgowego WTZ

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KozienicachOgłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy M-GOPS w Kozienicach- niepełny wymiar – 0,5 etatu

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

1.Wymagania niezbędne

• Obywatelstwo polskie
• Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania pełni praw publicznych
• Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.
• Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych,
• Zaświadczenie o zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 m-cy w ramach umowy o pracę w jednostkach samorządowych na stanowisku urzędniczym lub zaświadczenie o dobytej służbie przygotowawczej.
• Spełnienie jednego z poniższych warunków: Continue reading Konkurs na księgowego WTZ