Informacja dla Oferentów Spr. Nr MGOPS.26.5.15

Spr.Nr: MGOPS.26.5.2015

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie warsztatów integracyjnych w ramach „Programu Aktywizacja i Integracja” dla 10 osób

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 30.07.2015r. odpowiedzieli następujący Oferenci.

Oferta Nr 1:
MENTOR Ośrodek Szkolenia Kadr
Al. Niepodległości 72, 35-303 Rzeszów
Cena ofertowa brutto: 7 680,00 zł

Oferta Nr 2:
Centrum Doradztwa i Kształcenia
ul. M. Konopnickiej 21
32-200 Miechów

Cena ofertowa brutto: 7 200,00 zł

Oferta Nr 3:
ORBE Sp. z o.o.
Os. Boh. Września 1A/C, 31-620 Kraków
Cena ofertowa brutto: 8 590,00 zł

Oferta Nr 4:
Agencja Rozwoju Edukacji
ul. Grzybówka 58, 42-200 Częstochowa
Cena ofertowa brutto: 9 200,00 zł

Oferta Nr 5:
Centrum Szkoleń Wielozawodowych „DELTA”
ul. Kilińskiego 57, 24-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Cena ofertowa brutto: 7 431,60 zł

Oferta Nr 6:
Centrum Edukacji KERIM
ul. Południowa 39, 26-600 Radom
Cena ofertowa brutto: 11 500,00 zł

Oferta Nr 7:
AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań

Cena ofertowa brutto:12 000,00 zł

 

Oferta Nr 8:
Szkolenia i Doradztwo Marek Troc
ul. Kazimierzowska 10 lok. 3
17-100 Bielsk Podlaski
Cena ofertowa brutto: 13 790,00 zł

Oferta Nr 9:
Europejska Grupa Konsultingowa
ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź
Cena ofertowa brutto: 13 140,00 zł

Oferta Nr 10:
ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkiewicz
ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin
Cena ofertowa brutto: 9 700,00 zł

Oferta 11:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Głowaczowska 41, 26-900 Kozienice
Cena ofertowa brutto: 8 980,00 zł

Oferta Nr 12:
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski
ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań
Cena ofertowa brutto: 12 248,00 zł

Oferta Nr 13:
Ośrodek Szkolenia i rozwoju „Nauka”
ul. Legionów 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Cena ofertowa brutto: 10 840,00 zł

Oferta Nr 14:
KMP Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe
ul. Traugutta 20A, 26-600 Radom
Cena ofertowa brutto: 5 400,00 zł

Oferta Nr 15:
INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o.
ul. 3-Maja 13, 38-200 Jasło
cena ofertowa brutto: 12 200,37 zł

Oferta Nr 16:
„Studio Rozwoju”Olga Matecka
ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice
Cena ofertowa brutto: 15 899,00 zł

Oferta Nr 17:
Usługi Edukacyjne eduCafe Dominika Pfeif
ul. Zygmuntowska 37/1, 78-100 Kołobrzeg
cena ofertowa brutto: 14 760,00 zł

Oferta Nr 18:
AESTHETIC Centrum Kreowania Wizerunku
Małgorzata Matysiak
ul. Kościuszki 5/33 20-006 Lublin
Cena ofertowa brutto: 9 800,00 zł

Oferta Nr 19:
RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik
ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno
Cena ofertowa brutto: 6 870,00 zł

Oferta Nr 20:
Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków
Cena ofertowa brutto: 15 800,00 zł

Oferta Nr 21 :
Ośrodek Szkolenia, Dokształcania
i Doskonalenia kadr KURSOR
ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin
Cena ofertowa brutto: 9 104,00 zł

Oferta Nr 22:
PROFESJA Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Iwona Wiśnik
ul. Biznesowa 7, 26-600 Radom
Cena ofertowa brutto: 8 740,00 zł

Oferta Nr 23
PeDaGo
ul. Wielicka 44/45, 30-552 Kraków
Cena ofertowa brutto: 5736,00 zł

Oferta Nr 24
Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe MERITUM
ul. Przyjaciół 54, 26-900 Kozienice
cena ofertowa brutto: 6 880,00 zł

Oferta Nr 25
SUN&MORE Sp. z o.o.
ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin
Cena ofertowa brutto: 20 800,00 zł

Oferta Nr 26
Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
Cena ofertowa brutto: 15 852,24 zł

Oferta nr 27
F.H.U. ACORD Jowita Władyczuk
ul. Z. Starego 12/48, 21-500 Biała Podlaska
Cena ofertowa brutto: 7 430,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na przeprowadzenie warsztatów integracyjnych w ramach PAI dla 10 osób wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę:

KMP Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe
ul. Traugutta 20A, 26-600 Radom

Cena ofertowa brutto: 5 400,00 zł
( słownie: pięć tysięcy czterysta złotych).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

 

 

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS w Kozienicach