Informacja dla Oferentów Spr. Nr MGOPS.26.6.15

Spr.Nr: MGOPS.26.6.2015

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie remontu kuchni oraz stołówki M-GOPS w Kozienicach

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 12.08.2015r.  odpowiedzieli następujący Oferenci:

Oferta Nr 1:
F.H.U. Mar-Pin Marcin Bąkowski
ul. Jastrzębia 5 lok. 62, 26-600 Radom
Cena ofertowa brutto: 37 398,10 zł

Oferta Nr 2:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGA”
ul. Sycyńska 12 m. 3, 26-600 Radom
Cena ofertowa brutto: 39 112,92 zł
Oferta Nr 3:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BISPOL Sp. z o.o.
ul. Energetyków 24, 20-468 Lublin
Cena ofertowa brutto: 35 298,37 zł

Oferta Nr 4:
Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Drab
ul. Starokrakowska 43, 26-600 Radom
Cena ofertowa brutto: 33 824,23 zł

Oferta Nr 5:

Firma Handlowo-Usługowa „Panelex”
ul. Kielecka 36, 26-600 Radom
Oferta odrzucona z powodu niespełnionych warunków punktu II Zaproszenia do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na przeprowadzenie remontu kuchni oraz stołówki M-GOPS w Kozienicach wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę Nr 4:

Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Drab
ul. Starokrakowska 43, 26-600 Radom

Cena ofertowa brutto: 33 824,23 zł
słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote dwadzieścia trzy grosze.

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

 

 

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS w Kozienicach