Ogłoszenie o wynikach naboru – informatyk

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko informatyka wpłynęło:
– 3 oferty,
w tym:
– 3 – spełniające wymogi formalne.

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1.Rożniata Paweł
2.Jurkiewicz Kamil
3.Skowron Paweł

Test praktyczny i rozmowy z w/w kandydatami odbyły się w dniu 24.08.2015

Komisja wyłoniła do zatrudnienia Pana Kamila Jurkiewicza zam. Kozienice, który spełnił wszystkie wymagania  formalne oraz osiągnął najwyższą , ze wszystkich  kandydatów liczbę zaliczonych zadań praktycznych  w przeprowadzonym teście praktycznym .