Wyjaśnienie do SIWZ nr 1

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania

 Przeprowadzenia warsztatów integracyjnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja – dla 10 osób.

 Wyjaśnienie do SIWZ nr 1

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach wyjaśnia:

Warsztaty zarówno z psychologiem jak i doradcą mają odbywać się na terenie miasta Kozienice , dwa razy w tygodniu po 5 godzin każdego dnia.

Catering jest to gorący posiłek w postaci drugiego dania dostarczony na szkolenie.

 Otrzymują:
1. Wszyscy wykonawcy
2. a/a

Publikacja:
1. Strona internetowa Zamawiającego
2. Tablica ogłoszeń Zamawiającego