Informacja o wyniku naboru na stanowisko informatyk

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach informuje;

że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko informatyka wpłynęło:
– 2 oferty,
w tym:
– 2 – spełniające wymogi formalne.

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1. Kudelski Damian
2. Skowron Paweł

Test i rozmowy z w/w kandydatami odbyły się w dniu 31.07.2015 jednak żaden
z kandydatów nie osiągnął wymaganej liczby punktów z  testu, przez co żaden nie spełnił  wymaganych kryteriów.

W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu ponownego naboru na powyższe stanowisko.