Informacja dla oferentów Spr. MGOPS.26.3.16

Spr. Nr: MGOPS.26.3.16

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na adaptację holu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach z przystosowaniem pomieszczeń do obsługi programu „Rodzina 500+”

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 19.02.2016r. odpowiedzieli następujący Oferenci:

Nr oferty

Nazwa i adres Oferenta

Cena ofertowa brutto/zł

Uwagi

1.

Firma Sp. z o.o. w organizacji

ul. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom

12 080,57

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BISPOL Sp. z o.o. ul. Energetyków 24,

20-468 Lublin

13 152,26

3.

NR-GIA Budownictwo Sp. z o.o. ul. Energetyków 24, 20-468 Lublin

14 616,96

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

FIRMA Sp. z o.o. w organizacji
ul Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom

Zaproponowana cena za usługę wynosi 12 080,57 zł brutto
(słownie: dwanaście tysięcy osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS w Kozienicach